Copyright 2021 - Lapin Humina Oy

Tietoa isännöinnistä

Isännöinti on keskeinen osa toimivaa taloyhtiön hallintoa. Valitsemalla isännöitsijäksi Lapin Huminan isännöinnin ammattilaiset, voit olla varma siitä, että teidänkin taloyhtiönne asiat hoidetaan määräysten mukaisesti ja yhtiönne kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen eräs keskeisimpiä tehtäviä on pitää huolta siitä, että taloyhtiöllä on mahdollisimman pätevä ja ammattitaitoinen isännöitsijä. Hallitus valitsee isännöitsijän ja tekee taloyhtiön puolesta sopimuksen isännöinnistä.

Isännöintityön ydin muodostuu kolmesta päätehtävästä, jotka ovat yhteistyö hallituksen kanssa, palveluverkoston hyödyntäminen ja kehittäminen sekä luottamus taloyhtiöön ja palveluverkostoon. Asiansa osaavaan isännöitsijään on helppo luottaa.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista:

Isännöintipalvelut

Kiinteistökirjanpidonpalvelut

 

ISÄNNÖITSIJÄN VAIHTUMINEN

Isännöitsijän vaihtuessa pyritään huolehtimaan asiakasyhtiön asioiden hoidon mahdollisimman vaivattomasta siirtymisestä. Asiakirjat ja sähköiset aineistot tulee luovuttaa hyvän isännöintitavan ja viime kädessä voimassa olevan isännöintisopimuksen edellyttämällä tavalla. Luovutetuista asiakirjoista ja avaimista laaditaan luovutusasiakirja. Kun isännöintikohdetta luovutetaan sopimuksen päätyttyä uudelle isännöitsijälle/yritykselle, on kaikkien edun mukaista, että työt luovuttava taho hoitaa velvoitteensa tyylikkäästi sekä sopimusaikana että sen päättyessä. Näin se takaa asiakkaan asioiden hoidon mahdollisimman katkeamattomasti.

 

Uuden isännöintiyrityksen saatua kohde haltuun, isännöitsijä hoitaa seuraavat asiat:

• isännöitsijänvaihtotiedote asukkaille ja osakkaille

• yhteistietotarrojen toimittaminen taloyhtiön ilmoitustauluille

• osoitteenmuutokset sidosryhmille

• nimenkirjoitusoikeuksien hankkiminen

• valtuutus pankkiasioiden hoitoa varten (tämä pyritään tekemään jo ennen sopimuksen voimaan astumista, tarvitaan hallituksen pöytäkirja)

 

ISÄNNÖINNIN KESKEISET TEHTÄVÄT

Alla on lueteltuna esimerkkinä yleisimpiä isännöitsijän tehtäviä. Meillä asiakas saa tarjouksen mukana palvelusisällön, jossa on määritelty erillisveloitettavat työt. (Voi poiketa allaolevasta listasta)

 

Hallinnolliset tehtävät

Kokoukset:

• hallituksen kokousten valmistelu, käytännön järjestelyt ja sihteerinä toimiminen

• yhtiökokousten valmistelu ja yhtiökokousmateriaalien toimittaminen osakkaille

 

Kiinteistön sopimusasiat:

• kiinteistöhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta

• tontinvuokra-, vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten ym. valmistelu, laadinta ja valvonta

• sopimusriitojen hoitaminen

 

Turvallisuus- ja vakuutusasiat:

• häiriötilanteiden hoitaminen (varoitukset, huomautukset)

• vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen

 

Ilmoitusvelvollisuus:

• ilmoitukset verottajalle ja kaupparekisteriin

• osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen ja niiden jakelun järjestäminen

• henkilötietolain mukaisten rekisteriselosteiden laatiminen

 

Muut hallinnolliset tehtävät:

• asiakirjojen arkistointi ja arvopapereiden säilyttämisestä huolehtiminen

• osakeluettelon ylläpito ja osakekirjoihin liittyvät tehtävät

• isännöitsijäntodistuksen laatiminen ja antaminen

• asunnon haltuunottoon jatkotoimenpiteet (täytäntöönpanon huolehtiminen, vuokraus)

• panttikirjojen hakeminen ja niistä huolehtiminen

• reklamaatioiden tekeminen

• yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen

 

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus:

• kirjanpidon hoito, tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta

• välitilinpäätöksen teko isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikauden

• talousarvion laadinta ja toteutumisen seuranta

• tilintarkastuksen ja/tai toiminnantarkastuksen järjestäminen

• veroilmoituksen teko ja verotuksen tarkastaminen

 

Maksuliikenne:

• laskujen hyväksyminen ja maksaminen

• vastike-, vuokra-, ja käyttökorvaussuoritusten laskuttaminen ja suorituksista muistuttaminen

• lainatarjousten pyytäminen ja lainan nostaminen

• lainaosuuslaskelmien teko, lainaosuuksien laskenta osakassuorituksia varten

 

Kiinteistön ylläpitoon liittyvät tehtävät

Kiinteistönhoitotehtävät:

• kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen

• kiinteistönhoito-ohjelmien laatiminen (hoito- ja huolto, ulkoalueet, siivous)

• erikoislaitehuoltojen järjestäminen

 

Kiinteistön ja rakennusten ylläpito:

• kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteiden käynnistäminen

• kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen

• kunnossapitotarveselvityksen laatiminen ja päivittäminen

• energiatodistusten ja päivitysten teettäminen taloyhtiölle

• kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt

• vuosikorjausten teettäminen

 

Huoneistojen kunnossapito- ja muutostöiden seuranta:

• yhtiön vastuulla olevien äkillisten ja ennakoimattomien vahinkotapahtumien hoitaminen

• osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen vastaanottaminen, käsittely, arkistointi, mahdollisten lisäselvitysten tekeminen/teettäminen

 

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet

Lapin Humina Oy

 • • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti.
 • • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi.
 • • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi.
 • • toimii tasapuolisesti.
 • • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti.
 • • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja.
 • • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet.
 • • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja.
 • • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa.
 • • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.
 • • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.
 • • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti.
 • • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.
 • • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Meillä tämä kaikki hoituu. Kiinnostuitko? Tarjouspyyntölomakkeemme löydät täältä.

 

Viimeksi päivitetty: 12.06.2018

f